Schiedel

Information om projektet

Bakgrund: 
Schiedel Skorstenssystem AB, Europas ledande leverantör av lösningar för skorstenar och eldstäder. Med nästan 40 års erfarenhet av den svenska marknaden besitter de en bred kunskap om skorstenar i både stål och pimpsten och om eldstäder. 

Resultat: 
Amace Sweden AB fick i uppdrag att ta fram en animerad reklamfilm för att kunna ge Schiedels intressenter och kunder en snabb och tydlig inblick i företaget där vi b.la lyfte deras nya lösningar och produkter.